Waarom dit netwerk?

Het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid dient meerdere doelen:

Kennis delen en verspreiden 
Ondersteunen implementatie
Signaalfunctie
Bron voor goede voorbeelden
Imagoverbetering
Ondersteuning ‘second victim’
Positionering Medisch Specialisten Patiëntveiligheid

Kennis delen en verspreiden 
Door het delen van kennis, ervaringen en resultaten wordt kennis verspreid en de implementatie van initiatieven vereenvoudigd en versneld.

Ondersteunen implementatie
Patiëntveiligheidsbeleid wordt op de werkvloer uitgevoerd. Betrokkenheid van medisch specialisten is hierbij essentieel. Via het netwerk kunnen medisch specialisten patiëntveiligheid van elkaar leren hoe ze collega’s bij patiëntveiligheid kunnen betrekken en hiermee de implementatie van initiatieven kunnen vergemakkelijken.

Signaalfunctie
Leden van het netwerk hebben een belangrijke signaalfunctie in situaties waar de patiëntveiligheid in het gedrang is of dreigt te raken. Op basis van signalen uit het netwerk kunnen collega’s in soortgelijke situaties ingrijpen of kan landelijk beleid ontwikkeld worden.

Bron voor goede voorbeelden
Het uitwisselen van goede voorbeelden (en concrete resultaten) op het gebied van patiëntveiligheid is belangrijk als inspiratiebron voor collega medisch specialisten.

Imagoverbetering
Het netwerk draagt bij aan het imago van medisch specialisten en kan een buffer zijn voor de incident gedreven negatieve berichten in de media.

Ondersteuning ‘second victim’
Een specialist die een fout maakt is zelf ook slachtoffer. Binnen ziekenhuizen is hiervoor vaak onvoldoende aandacht. Het netwerk kan hier een bijdrage aan leveren.

Positionering Medisch Specialisten Patiëntveiligheid
De bundeling van krachten in het netwerk en formalisering van de samenwerking maakt het mogelijk de leden van het netwerk steviger te positioneren. Zowel binnen het eigen ziekenhuis/medische staf als extern. Als samenwerkingsverband kan het netwerk zelf worden ingezet om de rol van medisch specialisten op patiëntveiligheid te positioneren.